سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مباشرپور – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
مهران صولتی هشجین – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اصغر کاظم زاده – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
احمدرضا عباسیان – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت از قابلیت های مناسب وقابل توجهی به عنوان مواد جایگزین استخوان ها و یا دندان های آسیب دیده برخوردار است و درچند دهه گذشته تحقیقات زیادی بر روی این امر صورت گرفته است . در این پژوهش پودر نانو بلورک هیدروکسی گردید . به منظور بررسی و آپاتیت با استفاده از مواد اولیه نیترات کلسیم و دی آمونیم هیدروژن فسفات توسط فرآیند هم رسوبی تولید مطالعه تغییرات ساختاری پودر سنتز شده از روشهای پراش اشعه ایکس ) ) XRD و طیف سنجی فروسرخ ) ) FT-IR استفاده گردید . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) TEM نیز اندازه بلورک ها و مورفولوژی آنها تخمین زده شد . نتایج نشان می دهند که با استفاده از این روش نانو بلورک های هیدروکسی آپاتیت با موفقیت سنتز گردیده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش دما، اندازه بلورک ها در مقیاس نانو به تدریج افزایش می یابد . همچنین نانو بلورک های سنتز شده دارای ساختار هگزاگونال و تا دمای ۱۲۰۰ o Cپایدار بوده و به هیچ فاز کلسیم فسفات دیگری تبدیل نگشته اند .