سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم حمامی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرعلی یوزباشی – استادیار شیمی-پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد پازوکی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

با توجه به ارزش و اهمیت کاربردی نیکل در صنایع گوناگون و همچنین نظربه عدم وجود منابع معدنی قابل توجه در کشور، کاتالیست های مستعمل حاوی نیکل را می توان جزء مهمترین منابع ثانویه نیکل بحساب آورد. در این پروژه بازیافت نیکل از کاتالیست های مستعمل بدست آمده از فرآیند هیدروژناسیون روغن خوراکی با استفاده از روش هیدرومتالورژی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های کاتالیست مستعمل طبق نتایج بدست آمده حاوی بیش از ۲۰ % نیکل و همچنین سیلیکا بعنوان پایه کاتالیست بودند، که تحت عملیات لیچینگ با استفاده از اسیدهای سولفوریک، نیتریک و کلریدریک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه اسید در غلظت ۳۰ % و در دمای حدود ۹۰ درجه و مدت زمان ۳ ساعت قادر به انحلال بیش از ۹۰ % نیکل می باشند. در مرحله بعد، بازیافت نیکل از محلولهای بدست آمده از فرآیند لیچینگ به روش ترسیب بصورت هیدروکسید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از فرآیند ترسیب می توان ذرات هیدروکسید نیکل صفحه ای شکل از نوع β- Ni(OH)2 در حد ۱۰ نانومتر را بدست آورد