سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز شجاعی – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالمحمد قلمبردزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فریبا حیدری زاده – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خواص نوری پلیمرها و کاربردهایی که در صنایع ارتباطات دارند، یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققین علوم ومهندسی قرار گرفته است. از طرف دیگر توسعه و ساخت پلیمرهای نوری با خواص غیرخطی تحول بزرگی را در صنایع الکترونیک و ارتباطات بهوجود آورده است. با گسترش علم نانو ، و امکان تولید نانو فیبر های پلیمری گستره استفاده از پلیمرها افق های جدیدی را در عرصه مختلف فناوری های نوین از جمله ساخت حسگر های نوری، با استفاده از خواص نوری این فیبر ها و یا با استفاده از آن ها به عنوان بستر مواد با خاصیت نوری، فراهم ساخته است. در این پروژه تحقیقاتی پس از تهیه محلول پلی وینیل پیرولیدون بهوسیله حلال استونیتریل، از روش الکتروریسیندگی جهت تولید نانوفیبر استفاده شده است. پارامترهای موثر بر تولید و اندازه این فیبر ها همچون غلظت، جریان خروجی محلول و فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج تصاویر SEM نشانگر تو لید نانوفیبرهایی با قطر کمتر از ۲۰۱ نانومتر می باشد. همچنین نتایج بررسی طیف FTIR گستره عبور نوری این فیبر ها را در محدوده ۴۰۰۰cm-1 – 1600cm-1 تعیین می نماید.