سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود صاحباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

اثر زمان های مختلف آسیا کاری و همچنین نسبت وزنی گلوله به پودر در دگرگونی مکانیکی شیمیایی پودرهای هماتیت بررسی شد . اولین آثار مگنتیت بعد از ۱۵ ساعت آسیا کاری در آسیاب سیاره ای با نسبت وزنی گلوله به پودر ۲۵ به ۱ و rpm معادل ۳۰۰ مشاهده گردید با افزایش زمان شدت پیک های مگنتیت در الگوی XRD افزایش یافت و در ۷۵ ساعت دگرگونی هماتیت به مگنتیت کامل شد.