سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسلمان رضوی طوسی – ایران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – ایران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – ایران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – ایران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

اثر زمان آسیاب بر خواص آلومینیوم خالص و مخلوط پودری آلومینیوم با ۲۰ درصد وزنی آلومینا در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . . نتایج میکروسکوپ SEM نشان می دهد که با زمان آسیاب توزیع بسیار یکنـواختی از ذرات آلومینـا در زمینه آلومینیوم دیده می شود . این توزیع یکنواخت به همراه اثر اندازه دانه های نان و متری باعـث افـزایش سـختی و تغییـر در خواص پرس پذیری و سطح شکست می شود . اندازه دانه ها به ابعاد ۴۸ نانو متر می رسد که باعث تغییـر مکـانیزم شکـست از شکست نرم به شکست مرز دانه ای می شود .