سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی زینتی – محقق ارشد – پژوهشکده علوم و فناوری دریایی
ولی ا… علیزاده – محقق ارشد – پژوهشکده علوم و فناوری دریایی

چکیده:

برای تعیین پرفرمانس شناور و نشان دادن دورنمای حرکتی و ما نوری شناور و پاسخ در مقابل ارکان کنترلی، یک نرم افزار نیاز است که بتوان مشخصه های حرکتی و عملکرد شناور نسبت به تغییر در ارکآن کنترلی را نمایش داد .