سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت عاشوری – عضو هیأت علمی گروه مکانیک آموزشکده عالی سما واحد ورامین
فاطمه سهلکی – دانشجوی کارشناسی ریاضی. آموزشکده عالی سما واحد ورامین
اکرم سهلکی – دانشجوی کارشناسی ریاضی. آموزشکده عالی سما واحد ورامین

چکیده:

بررسی وضعیت ارتعاشی موتور، طراحی وزنه تعادل، سیستم موازنه گرها، طراحی مکانیزم حرکتی شفتهای تعادل و ترسیم نمودارهای نشان دهنده وضعیت ارتعاشی موتور مستلزم یک سری عملیات پیچیده و طولانی ریاضی به ویژه در موتورهای خورجینی(وی شکل)است. در این پژوهش جهت انجام عملیات مذکور در حداقل زمان و خطا نرم افزاری در محیط نرم افزار ویژوال بیسیک تهیه شده است.
خروجی های نرم افزار که در سه قسمت طراحی وزنه تعادل و سیستم موازنه گرها، طراحی مکانیزم حرکتی شفتهای تعادل و نمودارهای نرم افزار با مقادیر متناظر در منابع، روش محاسباتی و نرم افزار مطلب مورد مقایسه قرار گرفت، نشان داد که خطای حاصله در خروجی های نرم افزار و زمان لازم جهت انجام عملیات مذکور به صفر کاهش یافته است.