سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن عادلی – دانشجویی دوره کارشناسی ارشد حفاری و استخراج نفت

چکیده:

طراحی جداری یکی از مهمترین و حساسترین بخش طراحی یک چاه نفت است. از طرفی هزینه ها ی این بخش در صد قابل توج هی از هزینه چاه را به خود اختصاص می دهد. بنابراین صرفه جویی و انتخاب بهترین جداری که هم تحمل نیروهای وارده را داشته باشد و هم از لحاظ هزین ه ها بهترین گزینه باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا که با مقدار کمی صرفه جویی در این قسمت م ی توان هزینه های زیادی را کاهش داد . از این گذشته حساسیت بالای این قسمت راه کارهایی را نیاز دارد تا مهندسان از ایمن بودن جداری کاملاً مطمئن باشند . در کارهای مهندسی، علیرغم استفاده فراوان از مدل های ساده شده و مفاهیم تقریبی، تمایل زیادی است که نتایج به دست آمده به عنوان دستاورده ای قطعی و دقیق علمی مطرح شوند . همین تمایل تاریخی به قطعی انگاشتن نتیجه گیریها و از طرف دیگر، د ل نگرانی از تقریبها و عدم قطعیت هایی که مهندس عیناً با آن ها سروکار دارد و عملاً نمی تواندآن ها را نادیده انگارد، موجب به کارگیری مفهوم ضریب ایمنی شده است . میتوان به راحتی مشاهده کرد که ضریب ایمنی ثابت، با تغییرات در ضریب پراکندگی بار وارده یا مقاومت، احتمال های خرابی متفاوتی نتیجه میدهد. شاخهای از نظریه احتمالات، به نام قابلیت اطمینان چارچوبی متین و منطقی برای به حساب آوردن موارد عدم قطعیت در اختیار می گذارد. در این نوشته سعی می شود کاربرد قابلیت اطمینان در طراحی جداری بیان شود . سپس نرم افزاری که قادر است با استفاده از مفهوم قابلیت اطمینان احتمال شکست را برای یک طراحی جداری بدست دهد معرفی می گرد د. این نرم افزار با استفاده از زبانبرنامه نویسی ۶٫۰Visual Basic تهیه شده است و تحت ویندوز می باشد.