سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی هادی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

بروز خوردگی در سیستمهای توزیع آبیکی از مهمترین مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه مدرن می باشد . خوردگی به تخریبشدن لوله ها ، شیرها و اتصالات ف لزی در اثر خورنده بودن آب اطلاق می شود . پدیده خورندگی می تواند باعث نامطلوب شدن کیفیت آب آشامیدنی، خسران اقتصادی و تخریب سیستمهای انتقال وتوزیع آب شهری و اتصالات خانگی گردد . به منظور پایش پتانسیل خورندگی منابع آب و آب تزریق شده به سیستم انتقال و توزیع شهری نرم افزاریبه طور مستقل تهیه شده است که قادر است ۸ ایندکس مهم خورندگی با نامهای لانژلیر، رایزنار، پوکوریوس، نیروی رانش، مازاد لحظه ای، سطح اشباع کلسیم، لارسون – اسکولد و تهاجم را محاسبه نماید . این نرم افزار می تواند تغییرات مقادیر هر ایندکس و همچنین گونه های کربناته را نسبت به پارامتر pH محاسبه و نتایج را به شکل نمودار نشان دهد . تست صحت آنالیز های آزمایشگاهی آب نیز از سایر قابلیتهای این نرم افزار است.