سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پرهیزکار – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

چکیده:

آبهای زیر زمینی نقش مهمی در برآورد نیازهای آبی انسان دارد لذا جلوگیری از الودگی آبهای زیر زمینی ضروری می باشد. جهت جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی ابتدا باید مناطق آسیب پذیر مشخص گردد. یکی از روشهای تعیین نقاط فوق استفاده از روش DRASTIC لوده و اجرای این روش توسط GIS با توجه به توانایی های آن سودمند می باشد.
در این مقاله ابتدا درمورد روش DRASTIC بحث شده و سپس تواناییهای GIS بیان گردیده و در نهایت مطالعه موردی که در دشت هومند آبسرد دماوند انجام گرفته توضیح داده شده است.