سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید پورمنافی –
رضا مدرس –

چکیده:

اقلیم یک منطقه بیانگر ویژگی های جغرافیایی یک منطقه است و بیانگر پتانسیل ها و محدودیت های مختلف به لحاظ برنامه ریزی آمایش سرزمین از جمله مدیریت منابع آبی یک منطقه است. در این مطالعه انواع اقلیم موجود در حوزه آبخیز بازفت با مساحت بالغ بر ۲۲۰۰۰۰ هکتار در شمال غرب استان چهار محال و بختیاری از سه روش آمبرژه، دو مارتن و روش پیشنهادی کریمی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. قابلیت GIS در ارائه نقشه های اقلیمی با جزئیات و طبقه بندی بهتر در مقایسه با روشهای معمول و در منطقه وسیع در این مطالعه به خوبی مشخص شد. به منظور تعیین اقالیم مختلف، لایه های مختلف پارامترهای اقلیمی در هر روش با توجه به مدل ارتفاع رقومی حوزه ساخته شد. با تلفیق این لایه ها نقشه اقلیمی ایجاد گردید و در نهایت نقشه اقالیم مختلف با یکدیگر و با لایه های اطلاعاتی دیگر در ارتباط با عناصر مختلف حوزه آبخیز بازفت مورد تحلیل قرار گرفت. در حوزه بازفت ۵، ۱۰ و ۱۱ تیپ اقلیمی به ترتیب بروشهای دومارتن، آمبرژه و پیشنهادی کریمی پهنه بندی گردید.