سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عرب خدری – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
فاضل ایرانمنش – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
پیمان رزمجو – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
شاهرخ حکیم خانی – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اطلاعات دقیق و صحیح از میزان رسوبدهی معلق در ایران بسیار کم است و بین اندازه گیری ها و برآوردهای انجام شده نیز اختلافات زیادی مشاهده می شود. بعلاوه هیچگونه اولویت بندی قابل قبولی بین حوزه های آبخیز اصلی کشور از این نظر در دست نیست. در این تحقیق به منظور ارائه برآوری قابل اعتماد، ابتدا رسوبدهی ۲۰۹ ایستگاه رسوب سنجی که دارای آمار مناسبتری بودند، محاسبه و بر اساس آن متوسط رسوبدهی کشور در حدود ۲ تن در هکتار بدست آمد که بسیار کمتر از برآوردهای قبلی است. همچنین متوسط رسوبدهی حوزه های آبخیز اصلی و حوزه های درجه ۲ کشور (مطابق تقسیم جاماب) محاسبه شد و اولویت بندی آنها انجام گرفت. حوزه های ارومیه، مرکزی و قره قوم کمتر از متوسط و حوزه های خزر و خلیج فارس بیشتر از متوسط می باشند. حوزه های جازموریان، میناب ، بلوچستان جنوبی و مارون و زهره بیشترین رسوبدهی را به خود اختصاص دادند. بر اساس اطلاعات بدست آمده نقشه های رسوبدهی کشور در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰ نیز تهیه گردید. در این نقشه ها علاوه بر اطلاعات پایه مشتمل بر شبکه رودخانه ها، محل ایستگاه ها و غیره، اطلاعات مربوط به رسوبدهی شامل رسوبدهی کل، رسوبدهی ویژه ، گل آلودگی بصورت نقطه ای و رسوبدهی ویژه سطح حوزه ها نشان داده شده است.