سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی صداقت –
احمدرضا ولیخانی –

چکیده:

امروزه در این زمینه مطالعات جغرافیایی و مدیریت نواحی ساحلی (management of coastal zone استفاده از GIS و به خصوص مقوله تحلیل فضای رایج گشته و این نرم افزار به نقشه های تولید شده این توانائی را داده که به عنوان یک عنصر اجتناب ناپذیر و پایه ای، در برنامه ریزی ها باشند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با استفاده از داده های آماری گردآوری شده و تحلیلهای صورت گرفته بر روی آنها بوسیله نرم افزارهای Excel و SPSS با استفاده از نرم افزارهای GIS به تهیه نقشه های ماکزیمم، مینیمم و نقشه نمائی محدوده وقوع بیشترین جزر و مد ها در ساحل بندر بوشهر پرداخته شود. نکته قابل توجه اینکه در انجام این تحقیق با برقراری ارتباط منطقی ما بین نرم افزارهای آماری و مقوله سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) به نتایجی کاملا حساب شده و قابل تعمق جهت برنامه ریزی آینده دست یابیم. لذا تحقیق حاضر با توجه به نقشه های نهائی تولید شده می تواند با توسعه بیشتر در سراسر سواحل خلیج فارس به عنوان الگویی جهت طراحی نواحی بندرگاهی و سکونتگاهی و توسعه آنها در آینده ، مورداستفاده سازمانهائی چون سازمان کشتیرانی ، سازمان توسعه شهرها و شرکتهای جدید، بنیاد مسکن و به دلیل استراتژیک بودن منطقه در مواردی، مورد استفاده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واقع گردد.