سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادرقلی جلالی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

بخشی ازمطالعات فرسایش پذیری حوزهآبخیز چیخواب واقع دربین دهلران و دشت عباس تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبی بوده است محدودیت برخی پارامترهای تعیین کننده باعث شد که برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش ازیک روش تجربی و کیفی استفاده گردد علیرغم کیفی بودن روش تهیه نقشه فرسایش به علت اینکه کارتلفیق اطلاعات درمحیط gis انجام گرفته و اندازه واحدکاری ۹۰×۹۰ متر انتخاب شده است دقت نقشه تهیه شده باتوجه به مشاهدات صحرایی و بررسی وضعیت عمومی حوزه آبخیز چیخواب بسیارخوب ارزیابی گردیده است