سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
کمال خدائی – دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

گسل ها، درزه ها و شکستگی ها در سنگ ها، معمولاً معرف وجود آب زیرزمینی بوده و موقعیت، الگو و چگالی آنها در مطالعات اکتشاف آب زیرزمینی، از اهمیت زیادی برخوردار است. گسل ها، درزه ها و آثار شکست در تصاویر ماهواره ای، معمولاً به صورت پدیده های خطی و خطواره ها ظاهر می شوند. همچنین پوشش گیاهی سبز، مربوط به فصل خشک، نمایانگر خوبی از وجود منبع دائمی آب زیرزمینی است. داده های رقومی ماهواره ای در چند دهه ی اخیر، به طور گسترده ای برای استخراج خطواره ها و پوشش گیاهی، بویژه در مقیاس ناحیه ای مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، ضمن پردازش داده های رقومی ماهواره ی لندست سنجیده ی TM, مربوط به شمال اشنویه (غرب دریاچه ارومیه), خطواره ها در جهت های مختلف استخراج شده و نقشه ی پوشش گیاهی تهیه گردیده است. سپس اطلاعات استخراج شده از داده های ماهواره ای همراه با اطلاعات جنبی دیگر مانند نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و غیره، تجزیه و تحلیل شده و مناطق هدف جهت اکتشافات ژئوفیزیکی تعیین شده است.