سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا فخاری – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی واحد تهران جنوب، ایران
حجت اله رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه (کوه پنج) با آب و هوای خشک-نیمه خشک و پوشش گیاهی کم، بین طولهای جغرافیایی ۴۵’۲۹تا ۳۰و عرض‌های جغرافیایی۱۵’۵۶تا ۳۰’۵۶قرار دارد. با توجه به قرارگیری منطقه در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه-دختر، احتمال وجود کانسارهای مس پورفیری در این منطقه بالا می‌باشد. به دلیل وجود هاله‌های وسیع دگرسانی گرمابی در اطراف کانسارهای مس پورفیری، بارزسازی این دگرسانی‌ها به عنوان هدف اکتشافی برای پی جویی این نوع کانسارها مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق سعی شد ضمن آنالیز داده‌های سنجیده ASTER و ژئوفیزیک هوایی جهت بارزسازی دگرسانی‌های گرمابی منطقه، بهترین لایه داده‌ها در محیط سامانه جغرافیایی با یکدیگر تلفیق و در نهایت توسط روش طبقه‌بندی شبکه عصبی مصنوعی، نقشه دگرسانی تولید گردید.