سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ماشااله خامه چیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
جعفر غیومیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و حفاظت خاک آبخیزدار کشور
محسن شریعت جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و حفاظت خاک آبخیزدار کشور

چکیده:

نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامین، برای نخستین بار و با تأکید بر ویژگی های لرزه ای-سازه ای و زیست محیطی و با دید توسعه کاربری در طرحهای توسعه عمرانی تهیه شده است. در این نقشه، افزون بر ویژگی های زمین شناسی و ریخت شناسی دشت، موارد دیگری همچون جهت آب زیرزمینیدر نقاط مختلف دشت، مناطق متسعد روانگرایی، مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی، خطوط هم شتاب، برای عمر مفدی و درصد خطرهای مختلف بری سازه، کانال های انتقال فاضلاب و مسیر کانال تهران و کانال های سنتی، منابع آلوده کننده آب زیرزمینی و پهنه بندی دشت براساس کیفیت آب زیرزمینی و خطوط هم ضخامت آبرفت و … آورده شده است. در تهیه این نقشه، تلاش بر این بوده است که در همه حال، جنبه کاربردی آن از لحاظ توسعه شهری، عمرانی، کشاورزی و … رعایت شود.