سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده –
محمدرضا سراجیان –

چکیده:

برخی تصاویر سنجش از دور بدلیل پوشش وسیع، بهنگام بودن و دارا بودن باندهای حرارتی، منبع اطلاعاتی مناسبی به منظور تهیه نقشه های حرارتی سطح آب(SST)و خشکی(LST)می باشند. از میان الگوریتم های ارائه شده به منظور محاسبه حرارت، الگوریتم چند باندی split-windowکاربرد متداول تری دارد. توسعه الگوریتمهایsplit-window بدلیل مشکلات موجود در کسب اطلاعات دقیق از اثرات اتمسفری وضریب گسیل(emissivity) سطوح، جهت محاسبه حرارت سطح زمین به آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین محاسبه حرارت سطح زمین با دقت مطلوب نیازمند محاسبه ضریب گسیل سطوح مختلف می باشد. در این مقاله به بررسی روشهای مختلف استخراج ضریب گسیل سطح بااستفاده از تصاویر ماهواره ای پرداخته می شود و نمونه عملی آن برای تصاویر ماهواره ای MODIS مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از روش طبقه بندی برای استخراج نوع پوشش و تخصیص ضریب گسیل به پوششهای سطح زمین در باندهای ۳۱ و ۳۲ سنجندهMODISاستفاده گردیده است. با بکارگیری نتایج بدست آمده از محاسبه مقادیر ضریب گسیل سطح در محاسبه حرارت خشکی دقت نقشه حرارتی بدست آمده بطور محسوسی افزایش یافته است.