سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید محمودآبادی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاوری
حسینعلی رفاهی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی پژوهشکده تحقیقات حفاظت و آبخیزداری

چکیده:

در میان فرایندهای مختلف تخریب اراضی فرسایش خاک تهدیدی جدی برای حفاظت منابع خاک و آب کشور است. دراین تحقیق نقشه فرسایش خاک در حوزه آبخیز گل آباد اردستان با استفاده از مدل Mpsiac و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و همچنین تصاویر ماهواره ای مربوطسنجنده +ETM تهیه گردید. به علت تنوع زمین شناسی، اشکال مختلف زمین، کاربردی ناناسب اراضی مبنا قرار داده شد. این نقشه بااستفاده از تصویر رنگی ۱-۵-۷ مربوط به سنجند +ETM و نقشه توپوگرافی و همچنین بازدید صحرایی اصلاح شد. واحدهای تصحیح شده به عنوان واحدهای کاری در مراحل مختلف تحقیق استفاده گردید. با امتیازدهی عوامل نه گانه مدل در محیط GIS و با استفاده از نرم افزار IL WIS 3.0 Academic لایه های اطلاعاتی مربوط به مدل تهیه شد. از تلفیق لایه های مذکور نقشه های رقومی فرسایش و رسوب حوضه تهیه گردید. نتایج مدل نشان داد که تولید رسوب حوضه بین ۲۶۳/۳ تا ۴۹۶/۹ و به طور متوسط ۳۵۶/۴ تن در کیلومتر مربع در سال است.