سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریسا پیروزفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
سیمین مهدی‌زاده تهرانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور

چکیده:

نتایج حاصل از این تحقیق، بر اهمیت کاربرد دورسنجی در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی بزرگ مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ تأکید دارد به گونه‌ای که بروز کوچک‌ترین تغییرات در ترکیب، بافت و یا رخداد دگرسانی و فرسایش در واحدهای لیتولوژیکی منطقه به‌وضوح در تصاویر ایجاد شده قابل تشخیص است. در این نوشتار سعی شده است با تلفیق داده‌های ماهواره لندست و IRS و ترکیب مناسب بین آن‌ها با یکدیگر، بهترین تصاویر جهت نمایش واحدهای سنگی ارائه شود. برای تفکیک و تشخیص بهتر واحدهای سنگی ، ساختارهای تکتونیکی و محدوده‌های دگرسانی، از روش‌های مختلف آشکارسازی ENHANCEMENT مانند ایجاد تصاویر رنگی مجازی، افزایش کنتراست و فیلتر گذاری استفاده گردید. در نهایت تصاویر رنگی مختلفی ساخته شد که باید بر اساس رنگ، شکل، بافت، توپوگرافی و الگوی آبراهه ها برای شناخت پدیده‌های مختلف زمین‌شناسی به کار روند. سپس برای تعیین صحت نتایج حاصل از بررسی‌های دورسنجی با واقعیت‌های صحرایی، از واحدهای سنگی منطقه نمونه‌برداری شد و جهت بررسی دقیق‌تر، مقاطع میکروسکوپی تهیه گردید. اطلاعات استخراج شده در فرایند تفصیل پس میل در آخر به صورت نقش واحدهای سنگی و نقش خطواره های تکتونیکی ارائه شد و با استفاده از آن‌ها، نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ منطقه تهیه گردید.