سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
غلامرضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

داده های گردآوری شده از مطالعات انجام شده، حجم عظیمی از اطلاعات را به دست می دهند که تا وقتی به درستی سازماندهی نشوند، نتایج مفید و قابل اطمینانی را نشان نمی دهند. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ضمن آنکه میتواند در ساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف را در قالب مدلهای گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیم گیری های فضایی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله به عنوان مطالعه موردی نقشه پتانسیل معدنی در اندیس چاه فیروزه واقع در استان کرمان تهیه شده است. مراحل اصلی تهیه نقشه پتانسیل معدنی شامل تعیین فاکتورهای تشخیص کانی سازی، آماده سازی اطلاعات، تهیه نقشه های فاکتور و تلفیق نقشه ها و ارزیابی نتایج میباشد. لایه های مورد استفاده شامل لایه های تیپ سنگشناسی، ساختار، آلتراسیون، نشانه های کانیسازی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی میباشند. نقشه های فاکتور با استفاده از دانش کارشناسی، وزندهی و در غالب یک شبکه استنتاجی و با بکارگیری مدل همپوشانی شاخص تلفیق شدهاند. در نهایت با توجه به نقشه پتانسیل معدنی، مناطق مستعد کانیسازی مس پرفیری در نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه و با گسترش شمالی جنوبی بر روی نقشه نهایی مشخص شده است و انجام عملیات حفاری در این مناطق توصیه میشود