سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید افیونی – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اهمیت آلودگی خا کها به عناصر سنگین و خطرات زیست محیطی این آلاینده های غیر نقط های، توجه بسیاری از محققان محیط زیست را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است استان اصفهان به عنوان دومین منطقه صنعتی کشور از این حیطه مستثنی نیست. استان اصفهان دارای ۱۶۵۰ کارگاه صنعتی است وجود این کارگاه ها در منطقه و استفاده از سوخت های فسیلی، رشد روز افزون جمعیت و توسعه کشاورزی و به تبع آن گسترش استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کشها و لجن فاضلاب این استان را در معرض خطر آلودگی خاک به عناصر سنگین قرار داده است. در سال های اخیر مطالعاتی به منظور ارائه نقش ههای کاربردی پراکنش آلودگی انجام شده است. اما در این میان بر روی آرسنیک و وانادیوم در ایران مطالعه ای انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی توزیع آلودگی خاک های سطحی استان اصفهان به آرسنیک و وانادیوم است.