سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مجید صادقی نیا – استادیار دانشگاه اردکان
غلام نظری بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه اردکان

چکیده:
تصاویر سنجش از دور جدیدترین منبع اطلاعات برای مطالعات کاربری اراضی می باشند این تصاویر به جهت رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربری های تالاب شادگان از تصاویر ETMT+ استفاده و نقشه کاربری منطقه تهیه شده است. در مرحله پردازش با تعیین ترکیبی از سطوح ۱، ۲، ۳ سیستم طبقه بندی میشیگان برای نقشه کاربری اقدام به اعمال تکنیک های پردازش تصویر شده و نقشه کاربری منطقه با دقت کلی ۸۹ درصد تهیه و با تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی برای نقشه بدست آمده نتایج ارائه گردید.