سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی – دانشجوی دوره دکترای مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه تهران
محمداسماعیل کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه تربیت مدرس
روح ا… نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این بررسی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکو- شیمیایی و کانی¬شناسی خاکها تحت تأثیر توپوگرافی و نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی در شرایط آب و هوایی نیمه خشک و مواد مادری شدیداً آهکی مربوط به دشت آسپاس، مورد مطالعه قرار گرفته است.
دشت آسپاس با وسعت ۲۰۰۰۰ هکتار، دارای میانگین بارندگی سالانه ۳۴۶/۸میلی¬متر و میانگین دمای سالانه ۱۲/۳ درجه سانتیگراد و ارتفاع متوسط ۲۶۹۷/۵ متر از سطح دریا می¬باشد. همچنین خاکهای این دشت دارای رژیم رطوبتی Xeric و رژیم حرارتی Mesic می¬باشند.
اراضی منطقه، از رسوبات کواترنری تشکیل شده است که تحت تأثیر عوامل فرسایش و رسوب و در طی زمان، در آن هفت واحد مختلف فیزیوگرافی ایجاد گردیده است. خاکهای جوان و بدون تکاملِ پروفیلی و با بافت سبک در اراضی مرتفع واقع می¬باشند؛ در حالیکه خاکهای تکامل یافته و دارای بافت سنگین¬تر در مناطق کم ارتفاع قرار گرفته¬اند.
با جمع آوری تمامی این اطلاعات در یک پایگاه داده و با در نظر گرفتن شاخصهای کیفی خاک، نقشه کیفیت خاک با خاصیت توپولوژی، برای کل منطقه در بستر GIS بدست آمده است.