سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طلوع سیلاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی دانشکده ی فنی دانشگاه ت
محمودرضا دلاور – استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی گروه مه
محمدرضا ملک – استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی گروه مه
نصرالله کمالیان – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یاهمان Analytical Hierarchy Process / AHP یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در بر دارد. در این مقاله روشی در جهت بهبود AHP ارائه می گردد تا بر اساس آن بتوان به برآورد مناسبی از وزن تاثیر این معیارها در نتیجه ی مورد نظر و تعیین آسیب پذیری آن منطقه ی شهری در مقابل زمین لرزه رسید. در این روش برای تاثیر عدم قطعیت ذاتی که درتعیین ارجحیت ها توسط کارشناسان وجود دارد از بازه ها استفاده می کنیم و در نهایت از اوزان بدست آمده، در تجزیه و تحلیل همپوشی موجوددر سیستمهای اطلاعات مکانی GIS که به مانند یک روش تصمیم گیری چند معیاره می باشد، استفاده می کنیم. در این تجزیه و تحلیل معیارهای گوناگون موثر در تصمیم گیری همان لایه های مختلف اطلاعاتی هستند که با همپوشانی آنها به یک تصمیم واحد برای یک نقطه ی مکانی می رسیم. بنابراین در اینجا استفاده از تکنیکهای وزندهی نظیر AHPتوجیه پذیر می باشد زیرا در بعضی از کاربردهای مکانی که ملزم به استفاده از تجزیه و تحلیل همپوشی هستیم تحت شرایطی قرار می گیریم که می بایست به لایه های گوناگون وزنهای متناسب با محتوایات اطلاعاتی اختصاص دهیم.