سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمیل بهرامی – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه کردستان و دانشجوی دکتری مهندسی آب دا
محمد وریا تباک – فارالتحصیل مهندسی عمران دانشگاه کردستان
محمدرضا کاویانپور – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وریا حسام شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تحلیل هیدروگراف بخش عمده ای از عملیات هیدرولوژی سیل را به خود اخـــــتصاص می دهد . هیدروگراف نموداریست که در آن رفتار حوضه در مقابل بارندگی تصویر می شود ، لذا می توان از آن برای مجسم کردن وضعیت سیلهایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد استفاده نمود . از مهمترین قدمهایی که در تجزیه و تحلیل های هیدرولوژی و تهیه هیدروگرافهای طرح برداشته شده است مفهوم هیدروگراف واحد می باشد ، هیدروگراف واحد هیدروگرافی است که ارتفاع رواناب در آن به اندازه یک واحد طول باشد . ویژگی هیدروگراف واحد آن است که اگر برای یک حوضه هیدروگراف واحد را داشته باشیم قادر خواهیم بود از روی آن هیدروگراف سیلی را که قرار است سازه آبی بر اساس آن طراحی شود ، بدست آوریم . بنابراین تهیه هیدروگراف واحد حوضه از اقدامات اساسی در هیدرولوژی است . هیدروگراف واحد یا از روی هیدروگرافهای معمولی حوضه که قبلاً اندازه گیری شده اند استخراج می شود و یا در صورت عدم وجود این هیدروگراف باید به صورت مصنوعی اقدام به تهیه آن نمود . در این تحقیق هیدروگراف های واحد مصنوعی حوضه آبریز رودخانه سیروان بدست آمده و بر اساس آنها می توان سیلاب طرح را در محلهای موردنیاز پیش بینی نمود و از نتایج آن را در ساخت سازه های هیدرولیکی واقع در منطقه استفاده کرد . هیدروگراف های واحد مصنوعی بدست آمده از دو روش اشنایدر و , scs بیانگر این موضوع می باشد که در حوضه آبریز سیروان استفاده از هیدروگراف واحد مصنوعی روش اشنایدر نسبت به روش scs مقادیربیشتری برای دبی پیک سیلاب تخمین می زند . از طرفی نتایج روش اشنایدر از هماهنگی مطلوبتری با هیدروگراف واحد تجربی برخوردار است . در نتیجه بهتر است در پروژه های مهم , از روش اشنایدر برای برآورد سیلاب استفاده نمود