سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کنگویی – دانشگاه تهران – پردیس دانشکدههای فنی – دانشکده متالورژی و مواد
محمد قمبری – دانشگاه تهران – پردیس دانشکدههای فنی – دانشکده متالورژی و مواد

چکیده:

در این تحقیق ورقه های نازک کامپوزیتی آهن و مس با استفاده از روش نورد پودر بصورت مستقیمDirect Powder Rolling ) DPR )تهیه شد . با قرار دادن پودر ها بصورت مجزا در داخل یکغلاف مسی و نورد آنها در مراحل مختلف ، نمونه های خام به ضخامت ١/٨ میلیمتر و به عرض ١٤ میلیمتر با طول های مختلف آماده گردید . ریز ساختار لایه ها و سختی نمونه هایی که در دماهای ١١٤٠ و ١١٦٠ درجه سانتیگراد تف جوشی شدند مورد بررسی قرار گرفت . در نمونه هایی که در دمای ١١٦٠ درجه سانتیگراد تف جوشی شدند، از هم گسیختگی ساختار آهن مشاهده گردید، اما در نمونه هایی که در دمای ٠۴١١ درجه سانتیگراد تف جوشی شدند لایه هایی با ساختار و سختی مناسب به دست آمد .