سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکوه ورعی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
عقیل دست باز مجرد – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سوانح و بلایای طبیعی به شک ل مستقیم می توانند سلامت عمومی افراد را تحت تاثیر قرار دهند . منابع آبی می توانند بـا مـواد دفعی و یا سایر مواد شیمیای ی و فاضلابها آلوده شده و در نتیجه سیستم آبرسانی از هم گـسیخته شـده و مـواد زایـد جامـد در محیط پخش گردد و بیماریهای عفونی منتشر شده و سلامت و بهدا شت عمومی را به خطر اندازد . اگر شما در منطقه زلزله خیز و یا روی خط زلزله زندگی می کنید ط بق توصیه های ذیل آب و منابع غذای ی مورد نیاز خود و خانواده را قبل و بعـد از بحـران فراهم نمایید:
تهیه آب و غذا قبل از بحران :
آب و غذا برای ۴-۵ روز، باطری، رادیو، غذاهایی ک ه نیاز به نگهداری در یخچال ندارند، چراغ قوه، شمع، کبریت، جعبه کمکهای اولیه، مواد شوینده و ید در دسترس باشد . غذاهایی را فراهم نمای ید که بطور طبیعی در جیره خـانوار مـصرف مـی شـود، شـور نباشد، نیاز به نگهداری در یخچال نداشته باشند، به صورت کنسرو شده باشد، ظرو ف آن شیشه ای نباشد، محصولات غذایی هر ۱۲-۱۸ ماه یکبار تعویض شوند، مواد غذای ی انرژی زا مانند انواع آب میوه ها، شیر به شکل پودر باشد، شکر، نمک و اگر کـودک شیرخوار دارید شیرخشک در دسترس داشته باشید . برای تأمین آب مصرفی حداقل ۶ گالن آب در هفته نیاز است کـه بایـد در ظروف پلاستیکی نگهداری گردد، ظروف نگهداری آب با آب گرم و صابون و نصف قاشق چای خـوری پرکلـرین تمیـز شـسته و آبکشی گردد، روی ظروف آب تاریخ نوشته شود، درآن محکم بسته شده و در جای خنـک دور از نـور خورشـید در کابینـت یـا قفسه گذاشته شود . برای نگهداری طولانی مدت آب آن رادر فریزر نگهداری کنید .
تهیه آب و غذا بعد از بحران :
غذاها از نظر آلودگی به میکروارگانیسم ها کنترل شود، غذاهای ی که در فریـزر نگهـداری شـده انـد سـالم تـر هـستند غـذا در فریزرهای بسیار پر تا دو روز ودر فریزرهای نیمه پر تا یک روز قابل نگهداری هستند اگر فریزر پر باشـد بـسته هـای گوشـت و ماکیان را از سایر مواد غذایی جدا کنید تا شیرابه این مواد باعث فساد سایر مواد نشود . نگهداری مواد فاسدشدنی در دمای اتاق بیشتر از دو ساعت سبب رشد باکتری ها می شود . بعد از بروز بلایا آب قطع شده یا آلوده می گردد . برای تهیه آب به روشـهای ذیل اقدام گرد د (۱: جوشاندن (۲ استفاده از ید (۳ استفاده از قرص (۴ استفاده از بلیچ . ( نحوه آماده سازی آب آشامیدنی بـه هـر کدام از روشهای فوق بعدا توضیح داده خواهد شد ). در این مقاله سعی شده است تا نحوه تأمین نیازهای اساسی انسان قبل و بعد از سوانح به تفسیر بحث شود که تفـسیر بیـشتر آن در مقاله اصلی خواهد آمد .