سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز دهپور – دانشگاه امام حسین (ع)-دانشکده و پژوهشکده علوم- گروه شیمی
سیدمهدی عطیفه – دانشگاه امام حسین (ع)-دانشکده و پژوهشکده علوم- گروه شیمی
جواد خلیل زاده – دانشگاه امام حسین (ع)-دانشکده و پژوهشکده علوم- گروه فیزیک

چکیده:

فرایند فلورسانس تبدیل بالا Up-conversion; UC) نوعی فلورسانس است که در آن فرکانس یا انرژی نور گسیلی نسبت به فرکانسیا انرژی نور تحریککننده بیشتر است. آشنایی با فلورسانستبدیل بالا نسبت به فلورسانستبدیل پایین، که در آن فرکانسیا انرژی تابشگسیلی نسبت به فرکانسیا انرژی تابشتحریککننده پایینتر است، سابقه کمتری دارد. تبدیل-بالا مستلزم افزایشدو (یا تعداد بیشتری) فوتون برای تولید یکفوتون با انرژی بالاتر میباشد. این فرایند از جنبههای بنیادی و کاربردی جذابیت زیادی دارد. در این کار پژوهشی میکروذرات NaYF4:Yb3+/Er+3در حضورEDTA به روش هیدروترمال سنتز شده است. تحت برانگیختگی با لیزر مادون قرمز نزدیکnm980 فلورسانستبدیل بالای سبز منسوب به انتقالات۴S3/2→۴I15/ 2 و ۲ H11/2→۴I15/2 ،۴F7/2→۴I15/2 و قرمز منسوب به انتقال ۴F9/2→۴I15/2 مشاهده شده است.