سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین احسانی – آزمایشگاه لایه نازک ،گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان
حمید رضاقلی پور دیزجی – آزمایشگاه لایه نازک ،گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان

چکیده:

لایه های نازک آلیاژهای Nix Fe 1-x و Cox Ni 1-x با ۸۰ و x= 60 روی بستر شیشه با ضخامت حدود ۱۰۰- ۱۵۰ نانومتربه به روش تبخیر حرارتی در خلاء تهیهگردید . لایه ها توسط آزمایشهای پراش اشعه ایکس،SEMو اندازه گیری مقاومت الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفتند . آنالیز EDAXنشان داد که ترکیب عناصری نمونه ها به ترکیب اسمی خیلی نزدیک است . همچنین نتایج نشان می دهند کهTCRها نمًونه نسبتا پایین می باشد .