سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
حسین عیسی‌زاده – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده:

فیلم پلی آنیلین بروش شیمیایی و با استفاده از یدات پتاسیم به عنوان اکسیدانت در محلولهای آبی و غیرآبی تهیه شده است. اثر نوع حلال مانند آب، اتیلن گلیکول مونومتیل اتر و اتیل متیل کتون و تأثیر نوع ماده افزودنی مانند پلی‌اتیلن گلیکول، پلی‌وینیل الکل و پلی‌وینیل استات بر روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانایی و مورفولوژی بررسی گردیده است. همچنین اثر غلظت ماده افزودنی ماده افزونی در رسانایی و مورفولوژی فیلم بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که نوع حلال، ماده افزودنی و همچنین غلظت ماده افزودنی تأثیر اساسی بر روی رسانایی و مورفولوژی فیلم تهیه شده دارند.