سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمدابرقوئی شرکت بسپار صنعت پروژه –
افشین موسوی – شرکت بسپار صنعت پروژه
مهدی گلریز – شرکت بسپار صنعت پروژه

چکیده:

نانو کامپوزیت پلی اتیلن سنگین پیوند شده با سیلان (VTMS-g-HDPE/OMT) OMT / از پلی اتیلن سنگین (HDPE) وینیل تری متوآسی سیلان (VTMS) ، مونتموریلنولیت اصلاح شده آلی (OMT) و دی آیومیل پراکسید (DCP) یک سری از آزمون ها مثل تفرق (ERD) X-ray ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، FTIR و آنالیز وزن سنجی (TGA) برای مشخص کردن موفولوژی و خواص حرارتی پلیمر گرافت شده و نانو کامپوزیت به عمل آمد . نتایج نشان داد زنجیرهای پلیمر پیوند شده (VTMS-g-HDPE) به خوبی در میان لایه های OMT نفوذ کرده اند که این مطلب به وسیله نتایج ) XRD یکd-spacing در ۳/۴ نانومترو عکس های TEM به وضوح قابل مشاهده است . زنجیرهای HDPEبه طور شیمیایی بالایه های OMT پیوند خورده اند که به وسیله طیف FTIR مشخص می شود . در نمودارهای TGA نانو آامپوزیت پایداری اآسیداسیونی حرارتی بالاتری نسبت به VTMS-g-HDPE و یا HDPE نشان می دهد . افزایش خواص حرارتی را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد : یکی تشکیل پیوندهای شیمیایی میان ماکرومولکول های HDPE و لایه های OMT در حین واکنش پیوندی با سیلان و دیگری پیوند خوردن ماکرومولکول های HDPE برروی سطح OMT در خلال تخریب اکسیداسیونی حرارتی .