سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید حسین ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس،
بهزاد کوزه گرکالجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق تهیه و بررسی خواص نانوپودرهای آلیاژیCo50Fe40Cu10مورد مطالعه قرار گرفت. فرایندتهیه این پودر با استفاده از آسیای پر انرژی مخلوط پودر های اکسیدیCo3O4-CuO-Fe2O3با خلوص ۹۹/۹ درصد و احیاء مخلوط اکسیدی در محیط هیدروژن انجام شد. عملیات احیاء مخلوط منجر به آلیاژسازی ذرات و تولید نانو پودرهای آلیاژیCo50Fe40Cu10با متوسط اندازه ذرات ۸۰ نانومتر گردید. بهمنظور تعیین شرایط بهینه آسیا، تاثیر پارامتر هایی نظیر زمان آسیا کردن، سرعت چرخش آسیا، نسبت وزن گلوله به پودر، مورد مطالعه قرار گرفت. دما بهینه احیا به منظور احیای کامل اکسیدها و پیشروی روند آلیاژسازی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها جهت بررسی اندازه و روند آلیاژسازی تحت آزمایش های توزیع اندازه ذرات، میکروسکوپ الکترونی روبشی و تفرق اشعه ایکس قرار گرفتند.بهترین شرایط بدست آمده در این تحقیق عبارتست از سرعت چرخش ۲۰۰ دور بر دقیقه، زمان آسیای ۳ ساعت، نسبت گلوله بهپودر ۱۵ و دمای احیای۶۵۰ درجه سانتی گراد در مدت زمان ۱ ساعت.