سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید یگانه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فاطمه شهسواری – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مرکز پویش اراک،ایران

چکیده:

در مقاله حاضر تهیه و بررسی خواص گونه های جدیدی از پوشش های پلی یورتانی مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا در نتیجه واکنش کنترل شده دی اتانل آمین با پیش پلیمر یورتانی مختوم به گروههای NCO عمل تبدیل گروههای عاملی انجام شده و یک پیش پلیمر مختوم به گروههای هیدروکسیل تهیه می شود . سپس از واکنش این پلی ال با عامل پخت ایزوسیاناتی بلوکه شده پوشش پلی یورتانی تهیه می گردد . کلیه مواد اولیه مورد شناسایی قرار گرفته و خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی پوشش های فوق بررسی شد ه است . نتایج نشان دهنده خواص خوب و قابل استفاده بودن پوشش ها ی فوق به عنوان عایق برای سطوح فلزی می باشد .