سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق پیامی گلهین – پژوهشکده مواد پلیمری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرهنگ عباسی –
علی اکبر بابالو –

چکیده:

در این مطالعه خواص مکانیکیIPN های همزمان سیلیکون رابر و متیل متاکریلات پرشده با زئولیت بررسی شده است. وارد شدن زئولیت باعث افزایش مدول و کاهش کرنش در نقطه شکست نمونه های IPN شده است. با اینحال، افزایش پلی(متیل متاکریلات) تا درصدهای کمتر از ۳۰ % افزایش همزمان مدول و کرنش در نقطه شکست، یعنی افزایش استحکام، نشان میدهد. در درصدهای بالاتر پلی(متیل متاکریلات) سیستم IPN افزایش مدول و کاهش کرنش در نقطه شکست را نشان می دهد.