سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رضوانی – گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ا
احسان محمدی – گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ا
ارمغان میراولیائی – گروه شیمی معدنی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمیدرضا خواصی – گروه شیمی معدنی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

از واکنش ترکیب [Cr(H2O)Cl2]Cl.2H2O با لیگاند پیریدین – ۲و ۶ – دی کربوکسیلیک اسید ۲ pydcH به عنوان اسید لوویس و ۲و ۲- دی پیریدین آمین به عنوان باز لوویس کمپلکس (bpyaH)[Cr(pydc)2].3H2O بدست می آید. این کمپلکس در سیستم تری کلینیک با گروه فضایی ۱ – P متبلور می شود. تعداد مولکولها در سلول واحد دو بوده و مقدار R برای این کمپلکس ۰٫۰۳۲۶ = R با بازتاب ۷۵۶۰ می باشد. سه نوع پیوند هیدروژنی N- و C-H…O و O-H…O H…O در ساخت شبکه بلوری این کمپلکس نقش به سزایی دارند.