سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذر بیرانوند –
جمشید عمیقیان –
مرتضی مظفری –

چکیده:

نانوذرات اورتوفریت ایتریوم به روش سل- ژل تهیه شد. مواد خام شامل Fe(NO3)3.9H2O و Y(NO3).5H2O با نسبت های استوکیومتری وزن گردید و پس از حل در اسید سیتریک با مولار مشخص گرمادهی شد تا ژل ماده تشکیل شود. ژل به دست آمده در دماهای مختلف پخت داده شد تا شرایط بهینه برای تک فاز شدن محصول به دست آید. از نمونه های پخت داده شده پراش پرتو ایکس به دست آمد و با استفاده از فرمول شرر اندازهی ذرات محاسبه شد. در دمای اتاق منحنی مغناطش اورتوفریت ایتریوم اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهند که پودر اورتوفریت ایتریوم در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد تک فاز شده و اندازه بلورک های نمونه ی تک فاز شده در حدود ۱۶ نانومتر است.