سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازبانو نوروزی – دانشکده مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجتمع صنایع لاستیک کر
علی اصغر کتباب – دانشکده مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی امیرکبیرمجتمع صنایع لاستیک کرم
حسین میرزازاده – دانشکده مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی امیرکبیرمجتمع صنایع لاستیک کرم

چکیده:

امروزه با گذشت بیش از یک دهه و انجام تحقیقات گسترده توسط محققین مختلف، مواد نانوکامپوزیت پلیمر از روند رو به رشد قابل توجه ی برخوردار شده اند و موارد کاربرد ی بسیار ی را بویژه در صنایع تایر خودرو ساز ی بسته بند ی وغی ره بخود اختصاص داده اند بطوریکه جایگزین بسیار ی از آمیزه ها ی رایج گردیده اند . در پروژه حاضر سع ی شده است تا نانوکامپوزیت SBR با استفاده از SBR و فیلر nanoclay اصلاح شده و به روش انعقاد لاتکس تهیه گردد . ساختار SBR مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه ها ی نانو XRD حاصل توسط اسپکتروسکو پی SBR میکروسکوپی نانوکامپوزیت حاوی درصد متفاوت از clay و میزان intercalation متفاوت بصورت آمیزه در آورده شده و خواص ریولوژیک ی نمونه ها توسط RMS و خواص ویسکوالاستیک آنها بوسیله تکنیک DMTA مطالعه گردیده است . رفتار و پارامترها ی ولکانیزاسیونی آمیزه ها ی حاصل مطالعه شده است و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ها ی تهیه شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.