سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسن ایکانی – عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا

چکیده:

غشاء نفیان مورد استفاده در پیلهای سوختی برای عملکرد بهینه از نظر هدایت پروتونی بشدت وابسته به رطوبت میباشد. به منظور جلوگیری از کاهش رطوبت غشاء در دماهای بالا اصلاحاتی بر روی غشاء نفیان صورت میگیرد. این اصلاحات ممکن است توسط کامپوزیت سازی غشاء نفیان با اکسیدهای فلزی آبدوست انجام شود. در این تحقیق، غشاء نفیان ۱۱۷ با ذرات SiO2 توسط روش سل ‐ ژل دوپه شده و عملکرد غشاء از نظر میزان جذب آب و ظرفیت تبادل یونی در درصدهای مختلف دوپه شدن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تعیین مشخصات غشاها نشان میدهد که درصد وزنی بهینه برای ذرات SiO2 در حدود ۱۰ درصد می باشد.