سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
میترا قاسم زاده – مرکز شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

از واکنش تیوکربوهیدرازید با گلی اگسیلیک اسید ترکیب ۴- آمینو-۶-H-؛۱، ۲، ۴- تری آزین -۳- تیون- ۵- ان (AHTTO,1) تهیه و محصول واکنش در متانول کریستاله شد از واکنش ۱ با (AgNO(3 در حضور تری فنیل فسفین کمپلکس (۲)[(PPh(3))(2)Ag(2)(AHTTO)(2)](NO(3)؛(۲) تهیه شد محصولات واکنش با طیف سنجی های IR و پراش اشعه ایکس شناسایی شدند. ترکیب ۱ در سیستم بلوری منوکلنیک با گروه فضایی p2(1)/c و ترکیب ۲ در سیستم بلوری تری کلنیک با گروه فضایی P-1 متبلور می شود. داده های بلوری برای ترکیب ۱ و ۲ به صورت زیر است a = 707 3(1), b = 1308 4(2), c = 1218 9(1) pm, β = ۱۰۳ ۸۰(۱) °, Z = 8, R1 = 0 0550؛ a = 930 7(1), b = 1006 4(1), c = 1390 9(1) pm, α = ۸۶ ۲۰(۱) °, β = ۷۱ ۹۹ (۱)°, γ = ۶۸؛ ۲ Z = 1, R(1) = 0 0217؛ ˚(۱)۹۵