سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه عرب فشاپویه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
شبنم ششمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – تهران
بیتا عابدی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – تهران
سمیه نوری قورتولمش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – تهران

چکیده:

در این تحقیق تهیه، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری ترکیب فسفو – ۱۲ – تنگستیک مولیبدیک اسید، H3[PW6Mo6O40] بررسی شده است. این ترکیب از واکنش محلولهای مولیبدات و تنگستات سدیم در مجاورت سدیم دی هیدروژن فسفات به دست می اید. فسفو – ۱۲ – تنگستیک مولیبدیک اسید به وسیله روشهایی نظیر اسپکتروسکوپس مادون قرمز (IR) و اسپکتروسکوپی الکترونی (UV-Vis) شناسایی شد. سپس نقش کاتالیزوری آن در تهیه استر دی بوتیل فتالات مورد مطالعه قرار گرفت و پارامترهای موثر در تهیه استر نظیر مقدار کاتالیزور، زمان واکنش و نوع حلال بررسی شد. ازمایشها نشان داد که این ترکیب فعالیت و راندمان بالایی (۹۷%) را در واکنش استری شدن از خود نشان میدهد.