سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید پیام شفیعی نجفی – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز
مرتضی زرگر شوشتری –
ایرج کاظمی نژاد –

چکیده:

در این مقاله، نانوبلورهای اکسید قلع با استفاده از ماده اولیه SnCl2.2H2O به روش ته نشینی شیمیایی با هزینه بسیار اندک، ولی زمان بر تولید شده است. اندازه تک بلورها به وسیله رابطه دبای -شرر تعیین شدند. آنالیز ساختاری و تعیین نوع نانوبلورهای تولیدی توسط XRD، و بررسی ریخت شناسی نانوبلور آنها توسط میکروسکوپ های الکترونی روبشی و الکترونی انجام شد.