سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر عطارقراملکی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم
محمد قادرمزی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم
ژانت سلیمان نژاد – دانشکده ی علوم دانشگاه ایلام
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

واکنش محلول آبی روی (II) نیترات با ترکیب انتقال پروتون پروپان –۱و۳- دی امونیوم پیردین – ۲و۶ – دی کربوکسیلات یا (pdaH2) (pydc) که در آن pda پروپان،-۱،۳- دی آمین و pydcH2 پیریدین – ۲،۶ – دی کربوکسیلیک اسید می باشد، منجر به تشکیل کمپلکس (pdaH2) [Zn(pydc)2] 4H2O و یا (C3H12N2) [Zn(C7H3NO4)2] 4H2O می شود. هر اتم مرکزی در این کمپلکس به وسیله ی شش اتم کوئوردینه شونده و اتم های متصل به فلز، آرایش هشت وجهی انحراف یافته را در اطراف یون فلز به وجود می آورند . به این معنی که دو گروه پیریدین – ۶،۲- در کربوکسیلات هر یک به عنوان لیگاند سه دندانهعمل کرده و یک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خودرو را در اتصال به فلز مرکزی شرکت میدهند. افزون بر آن، واحد ساختاری این کمپلکس دارای پروپام – ۳،۱- دی امونیوم به عنوان کاتیون همران (counter-ion) و نیز چهار مولکول آب است که یکی از مولکول های آب به صورت غیر مستقر است.