سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد یاسر معصومی – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
حسن حدادیان – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
هایدا احمد زادی – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
فهیمه بیگدلی – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

چکیده:

کمپلکس جدیدی از لیگاند Qunoxaline و یون جیوه II [Hg(quinoxaline)2(NO2)2] توسط روش شاخه جانبی تهیه و خواصطیفی، حرارتی و ساختاری آن مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار این ترکیب توسط پراش اشعه x تعیین شد. این ترکیب یک مونومر با جیوه ۶ کوئوردینه بعنوان فلز مرکزی می باشد. پایداری حرارتی این ترکیب توسط آنالیز گرماوزن سنجی TG و تجزیه گرمایی تفاضلی DTA مورد مطالعه قرار گرفت.