سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه سعیدی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
شهرام مهدی پورعطایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اعظم رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از انجام این پروژه، تهیه فوم های پلی ایمیدی با اندازه حفره هایی در حد نانو می باشد . فوم ها از طریق سنتز شامل یک جزء پایدار حرارتی به عنوان ماتریس و یک جزء فعال حرارتی به عنوان فاز پراکنده بدست میآیند . از پلی ایمیدهای مشتق شده از پیرو ملیتیک دی انیدرید با دی آمین های بر پایه بنزوفنون به عنوان ماتریس و از الیگومر پلی ( پروپیلن گلیکول ) به عنوان جز فعال حرارتی استفاده شد . تحت یک چرخه حرارتی واحدهای فعال تجزیه شده ازخود حفره هایی برجای گذاشتند که از نظر شکل و اندازه مطابق با مورفولوژی کوپلیمر اولیه بودند .