سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل سروش – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید وحیددستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رضازاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه تولید زیرلایه های سرامیکی برای کاربرد در نانوفیلترها به علت مزایای آنها نسبت به انواع پلیمری اهمیت بالایی یافته است هدف از کار حاضر تهیه زیرلایه های آلومینایی متخلخل و بررسی اثرات متغیرهای تاثیر گذار برمشخصات نهایی آنها می باشد در تهیه زیرلایه های آلومینایی به روش ریخته گری دوغابی از پودر آلومینا با درصد خلوص بیش از ۹۸% و میانگین اندازه ذرات ۳ میکرون پلی وینیل الکل به عنوان چسب و تیرون به عنوان تعلیق ساز استفاده شد درصد بهینه تیروی توسط آزمایش رسوب دهی تعیین گردید دوغاب های مختلفی با درصد مواد اولیه مشخص تهیه گردید. برخی از دوغاب ها قبل از ریخته گری در یک آسیاب گلوله ای به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد پس از خشک شدن نمونه ها در ۸۰ درجه عملیات زینتر در ۱۴۰۰ درجه طی یک ساعت انجام گردید نتایج بدست آمده نشان داد که در صورت انجام مناسب فرآیند اندازه تخلخل کمتر از یک میکرون قابل دستیابی می باشد انجام آسیاب موجب ریز شدن قابل توجه خلل و فرج در نمونه زینتر شده و توزیع یکنوواخت تر ذرات در آن شد.