سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل سروش – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید وحید دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضازاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه تولید زیرلایه های سرامیکی برای کاربرد در نانوفیلترها به علت مزایای آن ها نسبت به انواع پلیمری اهمیت بالایی یافته است. هدف از کار حاضر، تهیه زیرلایه های آلومینایی متخلخل و بررسی اثرات متغیرهای تاثیر گذار بر مشخصات نهایی آن ها می باشد. در تهیه زیر لایه های آلومینایی به روش ریخته گری دوغابی، از پودر آلومینا با درصد خلوص بیش از ۹۸% و میانگین اندازه ذرات ۳ میکرون، پلی وینیل الکل به عنوان چسب و تیرون به عنوان تعلیق ساز استفاده شد. درصد بهینه تیرون توسط آزمایش رسوب دهی تعیین گردید. دوغاب های مختلفی با درصد مواد اولیه مشخص تهیه گردید. برخی از دوغاب ها قبل از ریخته گری در یک آسیاب گلوله ای به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد. پس از خشک شدن نمونه ها در ۸۰ درجه سانتیگراد، عملیات زینتر در ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد طی ۱ ساعت انجام گردید. پس از تهیه نمونه ها، مشخصه یابی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و تخلخل سنج جیوه ای انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در صورت انجام مناسب فرآیند، اندازه تخلخل کمتر از یک میکرون قابل دستیابی می باشد. انجام آسیاب موجب ریز شدن قابل توجه خلل و فرج در نمونه زینتر شده و توزیع یکنواخت تر ذرات در آن شد.