سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمدرضا اکرمی زاده – مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیک دانشگاه پیا
ناصر شاه طهماسبی – مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و گروه فیزیک دانشگاه فر
جمیل آریایی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

لایه های سه گانه شفاف ZTZ ,ZnO/TiO2/ZnO به روش اسپری پایرولیزو و به صورت ساندویچ لایه TiO2 بین دو لایه ZnO و با نسبتهای مولی ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳ و ۰/۴ Ti/Zn تهیه و سپس به مدت ۱/۵ ساعت در کوره باز پخت شد. خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه ها مورد بررسی قرار گرفت. لایه های تشکیل شده دارای ساختار بلوری بودند. شفافیت اپتیکی <85% و در طول موج ۵۴۰ نانو متر قبل و بعد از بازپخت در تمام لایه ها مشاهده گردید. مقاومت الکتریکی لایه ها پس از بازپخت در هوا افزایش یافت علاوه بر این نمونه ها در خلاء نسبی (۵۰torr) نیز بازپخت شدند و مشاهده شد بازپخت در خلا سبب کاهش مقاومت الکتریکی لایه ها می شود. همچنین مشاهده گردید تابش نور بر سطح نمونه ها سبب کاهش مقاومت الکتریکی آنها می شود.