سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر زمردیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران نحوی – مرکز تحقیق و توسعه پودر افشان

چکیده:

استفاده از پوشش های کامپوزیتی روی ایمپلنت های فلزی بدن در سال های اخیر گسترش پیدا کرده و اغلب برای ایجاد این گونه پوشش ها ازتکنیک پاشش پلاسمایی استفاده شده اس ت. برای کاربر د پوش شهای کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت -نیوبیوم در ایمپلنت فلزی مطالعه میکروساختار و مرفولوژی سطح و فازهای تشکیل دهنده آن احتیاج است . در این پژوهش ، پوشش کا مپوزیتی هیدروکسی آپاتیت -نیوبیوم از نوع فیلر-ماتریس تهیه گردید. فولاد زنگنزن AISI316L به عنوان زیرلایه فلزی ایمپلنت انتخاب گردید . سپس پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت -نیوبیوم با ۲۵ درصد وزنی نیوبیوم با روش دوغابی تهیه گردید و توسط تکنیک پاشش پلاسمایی (APS) روی زیرلایه فلزی نشانده شد . مشخصه یابی و ارزیابی پوشش کامپوزیتی با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس ،(XRD) ، میکروسک وپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس (EDX) انجام شد . نتایج نشان داد که مرفولوژی و ساختار متخلخل پوشش شباهت اساسی به ساختار هیدروکسی آپاتیت ساده دارد. ساختار فازی نیز نشان گر موفقیت یک پوشش کامپوزیتی از نوع فیلر ماتریس بوده است.