سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان خراسانی مطلق – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر صفری – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی تهران
میثم نوروزی فر – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
هاشم شهروس وند – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

از واکنش مشتق جدید پنج کئوردینه از وردوهم، [OEOPFeSbF6] ، که در آن OEOP آنیون اکتا اتیل اکسو پورفیرین است، با اکسیژن درحلال دی کلرومتان کمپلکس دو هسته ای جدید، [(OEOPFe)2 O] (BsF6)2 تهیه شده است. ترکیب فوق توسط تکنیکهای مختلف اسکپتروسکپی ، NMR ، IR, Uv-vis موردشناسایی قرار گرفت. ساختار کریستالوگرافی کمپلکس -m اکسواکتااتیل اکسوپورفیناتو آهن (III) هگزافلوروانتیموات توسط مطالعات بخش اشعه X- تعیین شد. کملپکس فوق در سیستم بلوری تک میل (منوکلینیک) با گروه فضایی P1 1/c متبلور می گردد. پارامترهای شبکه عبارتند از:
°(a=8.855(2)Å , b=26.370(5)Å , c=16.024(1)Å , b=102.42(1
Z=2 , V=3654(1)Å۳ , R1=0.055 , wR2= 0.087[I>2s(I)]